MANUFAKTUR toranjski biber crep

  • Toranjski biber crep: idealan za male krovne površine kao što su tornjevi i kule, erkeri, nadstrešnice i parapeti.
  • Lako se postavlja tokom renoviranja zahvaljujući kompaktnom formatu, 140 x 280 x 14 mm
prirodno crvena
prirodno crvena
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana

Tehnički podaci

Dimenzije (pribl.)140 x 280 x 14 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)140 mm
Min. letvanje (pribl.)95 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.105 mm
Maks. letvanje (pribl.)115 mm
Prosečno potreban crep (pribl.)68 kom./m²
Jedinična težina (pribl.)1.1 kg/komad
Težina po m² (pribl.)74.8 kg/m²
Težina po paleti (pribl.)773 kg
Komada po mini pakovanju8 komad
Kom. po paleti640 komad

Aplikacije

Dodatne mjere prema specifikacijama proizvođača CREATON
24 °Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača
≥ 24 °Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra
≥ 22 °Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO longlife ND extra
≥ 22 °Installation of a trussing sheet/glued sub-roof with nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra
≥ 18 °Installation as a rainproof sub-roof, possible CREATON products: DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra
≥ 10 °Installation as a watertight sub-roof, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra
- Installation as a watertight sub-roof welded in a 7° special solution, please observe separate installation guidelines, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra

Technical informations

  • Prikazani tehnički crtež je samo primer.
  • Prema smernicama Centralnog udruženja nemačke krovopokrivačke delatnosti (ZVDH) za ivične crepove, rastojanje između unutrašnje ivice ivičnog nosa i spoljašnje ivice i spoljašnje ivice zabatnog zida ili obloge mora biti najmanje 1 cm.
  • Razmak letvi / gabarit crepova zavisi od tipa i nagiba krova.
  • Aktuelni nacionalni pravilnici i standardi važe za izvođenje krovopokrivanja. Oni se razlikuju od zemlje do zemlje (npr. ZVDH pravila, austrijski standardi) i moraju se uzeti u obzir pri obavljanju radova. Prema informacijama proizvođača, specifične CREATON informacije o izvođenju potkonstrukcija takođe su primenljive i komplementarne sa ovim. Možete ih naći u našem Planeru krova ili na www.creaton.de / www.creaton.at.
  • Uzmite u obzir uzorak pisma za standardne CREATON nagibe krova.

Preuzimanja