SISTEMSKI PRISTUP – KROVNA OPREMA

Da bi krov bio lep, nije dovoljno imati samo crep vrhunskog kvaliteta. Elementi CREATON krovne opreme stvaraju optimiziran i dobro promišljen sistem. Uključeni su svi oni elementi koji krov čine lepšim i pouzdanijim. Sve delove krova i sve detalje na krovu moguće je pokriti originalnim CREATON sistemom, dakle nije potrebno primenjivati pojedinačna i manje stručna rešenja.

Pravi CREATON krov, je sistem krovne opreme koji je potpuno identičan materijalu osnovnih crepova. Na taj način osigurava se odgovarajući kvalitet te isti vek trajanja pribora kao i krova. U onim slučajevima u kojima ipak nije moguće korištenje glinenih materijala ugrađuju se metalni delovi istog očekivanog veka trajanja i kvaliteta, obojani u boje crepova.

Dopunska krovna oprema koja je izrađena od plastičnih materijala dostupna je našem tržištu. Ima znatno kraći vek trajanja od CREATON krovne opreme koji se izrađuje od gline ili livenog aluminijuma. Naknadnu zamenu plastičnog pribora sa bolje kvalitetnim materijalima teško je izvesti, skupo je i može čak i oštetiti krovnu ploču.

U CREATON programu krovne opreme pronaći ćete svaki element od ivice krova, slemena do raznih pribora za pričvršćivanje. Sistemski pristup programu krovne opreme jednako vredi za glinene kao i za betonske proizvode.

krovna oprema

KONTAKTIRAJTE NAS!

DALJNJE PREDNOSTI

Sistem univerzalne i originalne krovne opreme  CREATON može se koristiti kod pokrivanja sa bilo kojim crepom iz našeg programa. Time dobijate pouzdan i ekonomičan krov CREATON. Oprema je dostupna u bojama: crvenoj, vinsko crvenoj, tamno braon, sivoj i crnoj i savršeno odgovara bojama crepa.

Korištenjem krovne opreme isključuje se rezanje crepa na bilo kojem delu krova. Time se čuva savršeno preklapanje i  vodonepropusna forma. Uz svaki univerzalni dopunski pribor CREATON nudi i paket kvalitetnih sredstava za pričvršćivanje (torx i inbus) pomoću kojih montaža postaje jednostavnija i brža.

Na dopunski pribor CREATON daje 30 godina funkcionalnu i 15 godina antikorozivnu garanciju. Ne treba zanemariti ni povoljan odnos cene i vrednosti.

KOSI KROV

Sleme je sastavni deo svake krovne konstrukcije. Pored zadovoljavanja estetskih kriterijuma ono je neizostavno i sa aspekta sigurnosti protiv nevremena. Stručno pokriveno sleme, opremljeno odgovarajućom opremom može uspešno odoleti naletima vetra.

streha krova

STREHA KROVA

U tehničkom smislu streha je najzahtevniji deo krova. Ne samo zbog konstantne odvodnje padavinskih voda u oluk, nego i osiguranja konstantnog usisavanja svježeg vazduha u prostor ispod krovne ploče.

SLEMENJACI ZA SLEME I GREBEN

SLEMENJACI ZA SLEME I GREBEN

Pozitivne linije koje nastaju spajanjem dveju krovnih ploča nazivamo slemenom i grebenom. Kod nekih proizvoda, slemenjaci su dimenzijama prilagođeni vrsti crepa.

ZAŠTITA OD SNEGA

ZAŠTITA OD SNEGA

Padanje snega sa krova predstavlja veliku opasnost za pešake i za motorna vozila. Isto tako može oštetiti i pojedine elemente krova kao na primer oluke. Zato je važno da dok je crep na krovu sprečimo klizanje i pad snežne mase.

KROVNI PRODORI

KROVNI PRODORI

Nekada se od krova traži da preuzme i nove zadatke izuzev zaštite zgrade od atmosferalija. Nekada su nam potrebni prolazi ili izvodi na krov koji trebaju raditi svoju funkciju a njihovi spojevi sa krovom moraju biti vodo i vazdušno nepropusni. Najčešće dodatne zadatke krova su: odvod dimnih plinova, provetravanje potkrovnih prostorija i građevinskih šahtova, uvođenje cevi i vodova solarnih panela i solarnih kolektora, omogućavanje prolaza raznih krovnih konzola i njihovo fiksiranje. Za omogućavanje izvedbe traženih zadataka na raspolaganju je raznolik glineni dopunski pribor.

JEDNOSTREŠNI KROV

JEDNOSTREŠNI KROV

Danas su jednostrešni krovovi jako čest odabir i arhitektonsko rešenje kosih krovova. Kod takvih krovova nije moguće koristiti klasične sisteme pokrivanja slemena. Kako bismo izbjegli lim kao skupo i komplikovano, a ujedno i estetski manje privlačno rešenje, CREATON u okviru svojeg asortimana nudi rešenja od gline, potpuno identičnog materijala kao i crep. Osnovni element je crep za jednostrešni krov i sve njegove karakteristike ventilacionog crepa  ili podslemenog ventilacionog, kao levi ili desni crep.

HODANJE PO KROVU

HODANJE PO KROVU

U izvesnim situacijama može su ukazati potreba pristupanja dimnjacima i ostalim objektima na krovu. Hodanje neposredno po crepovima nije sigurno jer može doći do proklizavanja i padanja. Zato je CREATON razvio ispitani i pouzdani sistem za hodanje po krovu. Svaki element sistema izrađen je od aluminijumske legure velike čvrstoće, u istoj boji kao i crep. CREATON sistem za hodanje spada u najvišu kategoriju kvaliteta. Nema drugog proizvoda s uporedivim vekom trajanja i kvalitetom na tržištu sigurnosti na krovu.

PROVETRAVANJE

PROVETRAVANJE

S građevinsko-fizikalnog aspekta, provetravanje vazdušnog prostora ispod krova je jako bitno. Tokom leta temperatura zvazduha ispod krova može dostići i do 70-80 C°. Odvod tog vrućeg i vlažnog  vazduha jako je bitan jer će u protivnom toplotno opterećenje unutrašnjeg prostora znatno porasti. U zimskim prilikama kod otparivanja zgrade može doći do nakupljanja toplog vazduha zasićenog vodenom parom, što za posledicu ima nastajanje kondenzovane vode i probleme u zaštiti drvene građe.

PARO-PROPUSNE I PARO-NEPROPUSNE FOLIJE (parne brane)

PARO-PROPUSNE FOLIJE

Krovna folija je neizostavno sredstvo zaštite krovnih konstrukcija ispod crepa. Paropropusne folije  imaju dve zadatka: prva je zaštita toplotne izolacije od direktnog prodora vode a druga zadatak je otparivanje zgrade. Paropropusna folija propušta paru koja tokom korištenja zgrade nastaje u unutrašnjem prostoru, vodi je u vazdušni prostor kontraletve a pri tome ne ugrožava vodonepropusnost konstrukcije. U sistemu CREATON nudimo pet različitih folija za propuštanje pare.

OSTALI DOPUNSKI PRIBOR

OSTALI DOPUNSKI PRIBOR

Ostali dopunski pribori i krovna oprema.

VISEĆI OLUK

VISEĆI OLUK

CREATON viseći oluk je inovativan proizvod koji zadovoljava sve potrebe te je dostupan zajedno sa svim dodacima i montažnom opremom. Oluk je prilagođen svim bojama i tipovima CREATON pokrivača u presecima u zavisnosti od opterećenja.

ZAŠTITA OD NEVREMENA

ZAŠTITA OD NEVREMENA

Krov je deo zgrade koji je najizloženiji nevremenu i rušilačkoj snazi vetrova. Unatoč dobro osmišljenim i konstruisanim detaljima mogu nastupiti ekstremne vremenske prilike kada je potrebno dodatno stručno pričvršćivanje pojedinih elemenata. U standardnim situacijama dovoljno je fiksiranje crepova s nerđajućim vijcima, ali u nekim vremenskim prilikama i kod jako strmih krovova potrebna je i primena posebnih elemenata. Imajući to na umu CREATON je razvio elemente za pričvršćivanje crepa.