Zaštita krova od jakih vjetrova

Zaštita krova od jakih vetrova

Krov je deo građevine koji je pojačano izložen štetnom delovanju vremenskih prilika pa tako i rušilačkoj snazi vetrova. Nasuprot dobro planiranim i izvedenim detaljima sve su češća jaka nevremena koja zahtievaju dodatno stručno pričvršćivanje pojedinih elemenata.

U standardnim situacijama dovoljno je fiksiranje pojedinih crepova s nerđajućim vijcima, ali u nekim vremenskim prilikama i kod nekih ekstremno strmih krovova potrebna je i primena posebnih elemenata za pričvršćivanje. Imajući to na umu CREATON je razvio pojedine elemente za pričvršćivanje poput vijaka za fiksiranje slemenskih crepova, univerzalnih držača slemeno-grebenih letvi, kopči za zaštitu od oluje za pojedine materijale i načine pokrivanja.

Svi elementi za pričvršćivanje su izvorni CREATON proizvodi i pojedinačno su razvijani.

 

KROVNA OPREMA ZA ZAŠTITU OD JAKIH VETROVA

 

GLINENI CREP

KOPČA ZA REZANI CREP

KOPČA ZA REZANI CREP

Rezanje crepa na krovu je uobičajeni deo krovopokrivanja. Rezani crep često ostaje bez delova kojima se oslanja na letvu. Radi takvih situacija razvijena je kopča za rezani crep. Pomoću čelične fiksirne kandže takve kopče stegnu rezani crep a sa nerđajućom žicom veže se za gornju letvu. Za razne tipove crepova treba upotrebljavati različite kopče od plemenitog čelika.

VIJAK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

VIJAK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

Kod strmih krovova i u određenim klimatskim uslovima potrebno je pričvrstiti crep na krovu. Obavezno je neovisno o klimatskoj zoni pričvršćivanje crepova na ivici krova i na slemenu krova. Pouzdano rešenje za ovu situaciju pružaju vijci od nerđajućeg čelika koji imaju i zaptivke za sprečavanje prodiranja vode. Raspored i količina vijaka na nekom krovu zadatak je krovopokrivača.

DRŽAČ REŠETKE SNEGOBRANA

DRŽAČ REŠETKE SNEGOBRANA

CREATON je za različite tipove crepova razvio različito oblikovane kopče za zaštitu od oluje. Kopča za zaštitu od oluje koja se može zakačiti rađena je od legure cinka i aluminija te vrlo pouzdano fiksira elemente krovnih ploča izloženih različitim klimatskim uslovima. Uslove korištenja određuju planeri/krovopokrivači.

Kopča za zaštitu od oluje koja se zabija u letvu

Kopča za zaštitu od oluje koja se zabija u letvu

CREATON je za različite tipove crepova razvio različito oblikovane kopče za zaštitu od oluje. Kopča za zaštitu od oluje za zabijanje rađena je od legure cinka i aluminijuma te vrlo pouzdano fiksira elemente krovnih ploča izložene različitim klimatskim uslovima. Uslove korištenja određuju planeri/krovopokrivači.

Univerzalna kopča za zaštitu od oluje

Univerzalna kopča za zaštitu od oluje

Univerzalna kopča je limena traka kojom se mogu pričvrstit crepovi u bilo kojem delu krova. Najčešće se koristi na strehi krova za prvi red crepa koji je najranjiviji deo kod jakih vetrova.

UNIVERZALNA KOPČA ZA ZAŠTITU OD OLUJE ZA PRESOVANE CEPOVE

UNIVERZALNA KOPČA ZA ZAŠTITU OD OLUJE ZA PRESOVANE CEPOVE

Korištenjem ove kopče moguće je pouzdano fiksiranje crepova s falcevima.

Set za pričvršćivanje solarnih elemenata

Set za pričvršćivanje solarnih elemenata

Na set se montiraju solarni elementi. Sastoji se od solarnog držača od plemenitog čelika, prikladnog za debljinu letve 30, 40 ili 50 mm i od odgovarajućeg ventilacionog crepa. Solarni se držač za letve pričvršćuje pomoću vijaka.

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

Držač solarnog kolektora je galvanizirani nosač koji se vijcima spaja za aluminijumski osnovni element.

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Aluminijumski liveni crep, velike čvrstoće, koji služi za sigurno pričvršćivanje raznih krovnih pomagala pa tako i nosača solarnih kolektora, savršeno se uklapa u krov sa oblikom i bojom.