Podrška arhitektima i projektantima

Integrirana politika (Kvaliteta, Zaštita okoliša, Sigurnost i zaštita zdravlja na radu, Energija)

Temeljni cilj naše firme, CREATON South-East Europe Kft. uz dugoročno stabilnim i uspešnim poslovanjem je zauzimanje vodećeg položaja u inovativnosti na tržištu krovnih proizvoda jačanjem marke CREATON.

Stalnim promenama na tržištu i potrebama kupaca, kao i zahtevima zainteresiranih strana pokušavamo udovoljiti pristupom gde se orijentišemo na procese, posvećujemo veliku pažnju rizicima i potpunim poštovanjem važećih zakonskih odredbi, iskorištavanjem dostupnih resursa uz osiguranje čistih, zdravih i sigurnih uslova rada za osoblje i poslovne partnere koji izvršavaju zadatke na mestima unutar firme.

Cilj nam je proizvoditi i plasirati proizvode najvišeg kvaliteta, a sve to u okviru ekološki i energetski efikasnijim proizvodnim postupcima.

Sigurnost na radu čini najvažniju temeljnu vrednost firme CREATON SEE Kft. čiji je jedini prihvatljivi cilj održati učinak bez nezgoda i smanjiti broj teškoća na radnom mestu na nulu. Sigurnost na radu i zaštita zdravlja ključna su odgovornost naših rukovodilaca koja zahteva uključivanje naših delatnika i pored komuniciranja predstavnika zaposlenika u saradnji s centralom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Radi održavanja i poboljšanja standarda zaštite na radu, kontinuirano pratimo i usavršavamo uslove zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu jačanjem svesti o preventivnom pristupu.

Kako bismo poboljšali efikasnost našeg sistema kontrole kvaliteta, sistemski analiziramo proizvodnju i parametre kvaliteta, te rizike procesa kao i povratne informacije naših poslovnih partnera. Nadogradnja proizvodne tehnologije i stalno usavršavanje naših delatnika rezultiraju zadovoljstvom naših kupaca.

Kada je riječ o lansiranju novih proizvoda i nadogradnji postojećih, uzimamo u obzir estetske zahteve naših kupaca, uključujući tačno uklapanje, ravnomjernost i trajnost krovnih konstrukcija.

Uvjereni smo kako su naši napori za zaštitu okoliša i razumnu potrošnju energije, razvoj našeg poslovnog modela, procesa i metoda, kao i upravljanje strukturnim i tehničkim problemima u vezi općeg stava predstavljaju neophodne čimbenike za postizanje izvrsnosti rada.

Stalno poboljšavamo naš sistem kontrole procenjujući sve moguće rizike i preispitujući celi životni ciklus naših procesa i proizvoda. Stalno poboljšavamo svoj učinak vezano za potrošnju energije ulaganjem dodatnih napora, čime želimo osigurati minimaliziranje opterećenja okoline nastalih našim poslovanjem i sprečavanje pojave prljanja ili zagađenja.

Održavamo korektne odnose i saradnju s našim dobavljačima i poslovnim partnerima, očekujući da će oni maksimalno udovoljavati našim zahtevima.

Certificate

 

Kako bi postigla ciljeve utvrđene ovom poslovnom politikom, naša firma deluje i poboljšava sisteme kontrole kvaliteta, zaštite okoline, zaštite na radu, zaštite zdravlja i upravljanja energijom u skladu sa standardima ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 i ISO 50001: 2018, koji su certificirani od strane akreditiranog ovlaštenog tela.

Lenti, 15. novembar 2022. god.