Podrška arhitektima i projektantima

INTEGRIRANA POLITIKA (KVALITETA, ZAŠTITA OKOLIŠA, SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU, ENERGIJA)

„CREATON.KROVOVI NA DOMAĆEN TERENU.“

Temeljni cilj naše firme, CREATON South-East Europe Kft. uz dugoročno stabilnim i uspešnim poslovanjem je zauzimanje vodećeg položaja u inovativnosti na tržištu krovnih proizvoda jačanjem marke CREATON.

Stalnim promenama na tržištu i potrebama kupaca, kao i zahtevima zainteresovanih strana pokušavamo udovoljiti pristupom gde se orijentišemo na procese i životni vek proizvoda, iskorišćavanjem postojećih resursa, posvećujemo veliku pažnju rizicima i potpunim poštovanjem načela prilagođavanja energetske efikasnosti, racionalnog korišćenja energijeva i važećih zakonskih odredbi,  iskorištavanjem dostupnih resursa uz osiguranje čistih, zdravih i sigurnih uslova rada za osoblje i poslovne partnere koji izvršavaju zadatke na mestima unutar firme.

Cilj nam je proizvoditi i plasirati proizvode najvišeg kvaliteta, a sve to u okviru ekološki i energetski efikasnijim proizvodnim postupcima.

Sigurnost na radu čini najvažniju temeljnu vrednost firme CREATON South-East Europe Kft. čiji je jedini prihvatljivi cilj održati učinak bez nezgoda i smanjiti broj teškoća na radnom mestu na nulu. Sigurnost na radu, zaštita zdravlja i psihološka bezbednost ključne su odgovornosti naših rukovodilaca koja zahtevaju uključivanje naših delatnika i pored komuniciranja predstavnika zaposlenika u saradnji s centralom za zaštitu zdravlja, bezbednost na radu (MEB). Radi održavanja i poboljšanja standarda zaštite na radu, kontinuirano pratimo i usavršavamo uslove zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu jačanjem svesti o preventivnom pristupu. Kako bismo poboljšali efikasnost našeg sistema kontrole kvaliteta, sistemski analiziramo proizvodnju i parametre kvaliteta, te rizike procesa kao i povratne informacije naših poslovnih partnera.

Nadogradnja proizvodne tehnologije i stalno usavršavanje naših delatnika rezultiraju zadovoljstvom naših kupaca.

Kada je riječ o uvođenju novih proizvoda na tržište i nadogradnji postojećih, uzimamo u obzir estetske zahteve naših kupaca, uključujući tačno uklapanje, ravnomernost i trajnost krovnih konstrukcija.

Ubeđeni smo da su naši napori za zaštitu životne sredine i razumnu potrošnju energije, razvoj našeg poslovnog modela, procesa, metoda, opreme kao i upravljanje strukturnim i tehničkim problemima u vezi opšteg stava predstavljaju neophodne čimbenike za postizanje izvrsnosti rada.

Stalno poboljšavamo naš integrisani sistem kontrole procenjujući sve moguće rizike i preispitujući celi životni ciklus naših procesa i proizvoda. Tokom procesa planiranja cilj nam je poboljšanje efikasnosti u raspolaganju sa energijom. Stalno poboljšavamo svoj učinak vezano za potrošnju energije ulaganjem dodatnih napora, čime želimo da obezbedimo minimaliziranje opterećenja okoline nastalih našim poslovanjem i sprečavanje pojave prljanja ili zagađenja.

Certificate

Održavamo korektne odnose i saradnju s našim dobavljačima i poslovnim partnerima, očekujući da će oni maksimalno udovoljavati našim zahtevima, odnosno kako bi nam pružili proizvode i usluge koji pozitivno utiču na rezuotati na području energetske ekonomije.

Kako bi postigla ciljeve utvrđene ovom poslovnom politikom, naša firma deluje i poboljšava sisteme kontrole kvaliteta, zaštite okoline, zaštite na radu, zaštite zdravlja i upravljanja energijom u skladu sa standardima ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 i ISO 50001: 2018, koji su certificirani od strane akreditovanog ovlašćenog tela.

Lenti, 2. oktobar 2023. god.