sustav krovnog zlijeba (oluk)

Sistem krovnog oluka

CREATON inovativni sistem visećih oluka zadovoljava sve potrebe te je dostupan zajedno sa svim dodacima i montažnom opremom. Bez obzira na tip ili boju za sve CREATON krovopokrivačke materijale moguće je pronaći odgovarajući viseći oluk i to u presecima koji odgovaraju svim zahtevima. Određivanje potrebnog preseka visećeg oluka zadatak je projektanta/krovopokrivača.

Viseći CREATON oluci zbog svog dugog životnog veka, izvanrednog kvaliteta te posebnog površinskog sloja „ROBUST” trajno ispunjavaju sva očekivanja, kako u pogledu estetike tako i u pogledu funkcionalnosti.

Viseći oluk i svi njegovi dodatni elementi specijalni su CREATON proizvodi.

Prednosti visećeg creaton oluka?

 • Sistem je kompletiran širokom paletom elemenata,
 • lagana i brza montaža,
 • moderni spojevi na utiskivanje (klik),
 • izbor boja je u skladu sa svim CREATON materijalima,
 • izvanredna antikorozivna zaštita,
 • dugi životni vek, visok kvalitet,
 • zaštićena površina „ROBUST”,
 • boje u skladu s komponentama za sigurnost krova,
 • zahtevna obrada detalja,
 • 30+15 godina garancije.

Sistem visećih oluka CREATON nudimo u dve varijante – dva osnovna materijala (čelik, aluminijum) – i u dva različita preseka (333 i 280 mm). Za dva različita preseka oluka mogu se upotrebljavati i dve različite odvodne cevi s presekom od 100 ili 80 mm.

sustav kronvog zlijeba (oluk)

KONTAKTIRAJTE NAS!

ČELIČNI SISTEM VISEĆEG OLUKA S POLUKRUŽNIM PRESEKOM

celicni oluk 333, 280/2 mm

Čelični oluk 333, 280/2 mm

Žleb, oluk. Dužina: 2 m.

celicnioluk 333, 280/4 mm

Čelični oluk 333, 280/4 mm

Žleb, oluk. Dužina: 4 m.

celicna krajnja ploca

Čelična krajnja ploča

Završna ploča za zatvaranje oluka. 

celicna krajnja ploca s gumom

Čelična krajnja ploča s gumom 333, 280 mm

Završna ploča za zatvaranje oluka s gumenim zaptivanjem.

celicno povezivanje strehe

Čelično povezivanje strehe 333, 280 mm

Element za uzdužno produživanje čeličnog oluka strehe.

celicni dilatacijski umetak s pokrivnom plocom

Čelični dilatacijski umetak s pokrivnom pločom 333, 280 mm

Dopunski pribor koji osigurava termičko širenje oluka po dužini.

celicni dilatacijski umetak

Čelični dilatacijski umetak 333, 280 mm

Dopunski pribor koji osigurava termičko širenje oluka po dužini.

celicni kutnjak

Čelični kutnjak, unutarnji 333, 280

Element koji omogućuje unutrašnje pravougaono spajanje oluka.

celicni kutnjak

Čelični kutnjak, vanjski 333, 280

Element koji omogućuje vanjsko pravougaono spajanje oluka. 

celicna kuka oluka

Čelična kuka oluka 30 x 4 mm 333, 280

Element za pričvršćivanje oluka na rogove. 

Element za pričvršćivanje oluka na čelnu dasku.

Čelična kuka oluka za čelnu dasku 333, 280

Element za pričvršćivanje oluka na čelnu dasku. 

Čelično grlo za oluk u obliku lijevka

Čelično grlo za oluk u obliku lijevka 333, 280/100

Element s levkastim proširenjem za povezivanje oluka i odvodne cevi, 100 mm.

ČELIČNO GRLO ZA OLUK U OBLIKU LEVKA

ČELIČNO GRLO ZA OLUK U OBLIKU LEVKA  333, 280/80

Element s levkastim proširenjem za povezivanje oluka i odvodne cevi, 80 mm.

ČELIČNA ODVODNA CEV

ČELIČNA ODVODNA CEV 100, 80 – 1 M

Pomagalo za uspravni odvod padavinskih voda. Dužina 1 m.

ČELIČNA ODVODNA CEV

ČELIČNA ODVODNA CEV 100, 80 – 3 M

Pomagalo za uspravni odvod padavinskih voda. Dužina 3 m. 

ČELIČNO KOLENO

ČELIČNO KOLENO 100, 80/42 STEPENI

Element za izmenu uspravne ose odvodne cevi s pomakom od 42 stepena.

ČELIČNO KOLENO

ČELIČNO KOLENO 100, 80/72 STEPENI

Element za izmenu uspravne ose odvodne cevi s pomakom od 72 stepena.

Čelična „Y” račva

Čelična „Y” račva 100, 80/80

Element za spajanje odvodnih cevi 100 i 80 u obliku slova „Y”. 

Čelična „Y” račva

Čelična „Y” račva 100, 80/100

Element za spajanje 2 odvodne cevi 100 u obliku slova  „Y”. 

PRODUŽIVAČ ČELIČNIH ODVODNIH CEVI

PRODUŽIVAČ ČELIČNIH ODVODNIH CEVI 100, 80

Element za uzdužno spajanje odvodnih cevi.

Čelični element podnožja

Čelični element podnožja 100, 80

Element koji omogućuje pomak odvodne cevi prema naprijed pri podnožju.

Čelična ploča

Čelična ploča 100, 80

Omogućuje otvaranje plašta odvodne cevi s ciljem skupljanja vode.

ČELIČNI REZERVOAR ZA SKUPLJANJE VODE

ČELIČNI REZERVOAR ZA SKUPLJANJE VODE 100, 80

Rezervoar velikih dimenzija za skupljanje padavinskih voda. 

ČELIČNI ZATVARAČ ODVODNE CEVI

ČELIČNI ZATVARAČ ODVODNE CEVI 100, 80/115

Element koji omogućuje spajanje odvodne cevi i odvodnog kanala podzemnih padavinskih voda.

ČELIČNI ZATVARAČ ODVODNE CEVI

ČELIČNI ZATVARAČ ODVODNE CEVI 100/150

Element koji omogućuje spajanje odvodne cevi i odvodnog kanala podzemnih padavinskih voda.

Čelična odvodna cev na stalku s otvorom za čišćenje cevi

Čelična odvodna cev na stalku s otvorom za čišćenje cevi 100, 80

Pojačani element od 1 metra otporan na mehanička delovanja koji se može položiti na površini pločnika, s otvorom za čišćenje cevi.

ČELIČNA KORPA ZA KROŠNJU

ČELIČNA KORPA ZA KROŠNJU 100, 80

Dopunski pribor koji sprečava zatvaranje spojnog otvora odvodne cevi i oluka lišćem.

ČELIČNI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV

ČELIČNI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV 100, 80

Element koji omogućuje spajanje odvodne cevi i odvodnog kanala podzemnih padavinskih voda. 

ČELIČNI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV

ČELIČNI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV 100, 80

Element za pouzdano pričvršćivanje odvodne cevi za zid. 

UNIVERZALNI SISTEMSKI ELEMENTI ZA ČELIČNI SISTEM OLUKA POLUKRUŽNOG PRESEKA 

UNIVERZALNI SISTEMSKI ELEMENTI ZA ČELIČNI SISTEM OLUKA POLUKRUŽNOG PRESEKA
 • Čelična ploča 0,5 mm; 1 x 2 m
 • Folija za odvod padavinske vode 175 mm x 30 m
 • Čelična nit
 • Držač čeličnog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S80-120
 • Držač čeličnog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S120-160
 • Držač čeličnog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S160-200
 • Držač čeličnog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S200-240
 • Držač čeličnog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S200-320
 • Prečka s navojem 140 mm
 • Prečka s navojem 200 mm
 • Prečka s navojem 250 mm
 • Prečka s navojem 300 mm
 • Čelična tipla za vijke 140
 • Čelična tipla za vijke 200
 • Čelična tipla za vijke 250
 • Čelična tipla za vijke 300
 • Termo stop
 • Završna kapa za prihvate odvodne cijevi
 • Silikonsko ljepilo
 • Boja za popravke

ALUMINIJUMSKI VISEĆI SISTEM OLUKA STREHE S POLUKRUŽNIM PRESEKOM

ALUMINIJUMSKI OLUK STREHE 333

ALUMINIJUMSKI OLUK STREHE 333, 280/2 MM

Pomagalo za odvod padavinskih voda sa strane strehe. Dužina: 2 m.

ALUMINIJUMSKI OLUK STREHE 333

ALUMINIJUMSKI OLUK STREHE 333, 280/4 MM

Pomagalo za odvod padavinskih voda sa strane strehe. Dužina: 4 m.

GUMIRANA ALUMINIJUMSKA ZAVRŠNA PLOČA 333 333

GUMIRANA ALUMINIJUMSKA ZAVRŠNA PLOČA 333, 280 MM

Element za zatvaranje krajnje tačke oluka strehe s gumenom zaptivkom. 

ALUMINIJUMSKA SPOJKA ZA OLUKE 333

ALUMINIJUMSKA SPOJKA ZA OLUKE 333, 280 MM

ALUMINIJUMSKI DILATACIONI ULOŽAK S PLOČOM ZA POKRIVANJE 333, 280 MM

Pomagalo koje štiti od toplotnog širenja oluka po dužini.

ALUMINIJUMSKI DILATACIONI ULOŽAK 333

ALUMINIJUMSKI DILATACIONI ULOŽAK 333, 280 MM

Pomagalo koje štiti od toplotnog širenja oluka po dužini.

ALUMINIJUMSKI KUTNJAK, UNUTRAŠNJI

ALUMINIJUMSKI KUTNJAK, UNUTRAŠNJI 333, 280

Element koji omogućuje unutrašnje pravougaono spajanje oluka

ALUMINIJUMSKI KUTNJAK, SPOLJNJI

ALUMINIJUMSKI KUTNJAK, SPOLJNJI 333, 280

Element koji omogućuje spoljnje pravougaono spajanje oluka.  

ALUMINIJUMSKA KUKA OLUKA 30 X 4 MM

ALUMINIJUMSKA KUKA OLUKA 30 X 4 MM 333, 280

Element za pričvršćivanje oluka na rogove.

ALUMINIJUMSKA KUKA OLUKA ZA ČEONU DASKU 333, 280

Element za pričvršćivanje oluka na čeonu dasku.

ALUMINIJUMSKO GRLO ZA OLUK U OBLIKU LEVKA

ALUMINIJUMSKO GRLO ZA OLUK U OBLIKU LEVKA 333, 280/100

Element s levkastim proširenjem za povezivanje oluka i odvodne cevi, 100 mm.

ALUMINIJUMSKO GRLO ZA OLUK U OBLIKU LEVKA

ALUMINIJUMSKO GRLO ZA OLUK U OBLIKU LEVKA  333, 280/80

Element s levkastim proširenjem za povezivanje oluka i odvodne cevi, 80 mm.

ALUMINIJUMSKA ODVODNA CEV

ALUMINIJUMSKA ODVODNA CEV 100, 80 – 1 M

Pomagalo za uspravni odvod padavinskih voda. Dužina 1 m.

ALUMINIJUMSKA ODVODNA CEV

ALUMINIJUMSKA ODVODNA CEV 100, 80 –  3 M

Pomagalo za uspravni odvod padavinskih voda. Dužina 3 m. 

ALUMINIJUMSKO KOLENO

ALUMINIJUMSKO KOLENO 100, 80/42 STEPENI

Element za izmenu uspravne ose odvodne cevi s pomakom od 42 stepena. 

ALUMINIJUMSKO KOLENO

ALUMINIJUMSKO KOLENO 100, 80/72 STEPENI ELEMENT ZA IZMENU USPRAVNE OSE ODVODNE CEVI S POMAKOM OD 72 STEPENA

Element za izmenu uspravne ose odvodne cevi s pomakom od 42 stepena.

ALUMINIJUMSKA „Y” RAČVA

ALUMINIJUMSKA „Y” RAČVA 100/80

Element za spajanje odvodnih cevi 100 i 80 u obliku slova „Y”.

ALUMINIJUMSKA „Y” RAČVA

ALUMINIJUMSKA „Y” RAČVA 100, 80/80

Element za spajanje odvodnih cevi 100 i 80 u obliku slova „Y”.

PRODUŽIVAČ ALUMINIJUMSKIH ODVODNIH CEVI

PRODUŽIVAČ ALUMINIJUMSKIH ODVODNIH CEVI 100, 80

Element za spajanje odvodnih cevi po dužini.

ALUMINIJUMSKA CEV

ALUMINIJUMSKA CEV 100, 80

Element za otvaranje vertikalne odvodne cevi s namerom čišćenja u slučaju kada cev ne raspolaže s otvorom za čišćenje. Omogućuje postavljanje privremene cevi i otvaranje odvodnog dela, a nakon čišćenja ponovno zatvaranje.

ALUMINIJUMSKI ELEMENT PODNOŽJA

ALUMINIJUMSKI ELEMENT PODNOŽJA 100, 80

Element koji omogućuje pomak odvodne cevi prema napred pri podnožju.

ALUMINIJUMSKA IZLIVNA PLOČA

ALUMINIJUMSKA IZLIVNA PLOČA 100, 80

Omogućuje otvaranje plašta odvodne cevi s ciljem skupljanja vode. 

ALUMINIJUMSKI REYERVOAR ZA SKUPLJANJE VODE

ALUMINIJUMSKI REYERVOAR ZA SKUPLJANJE VODE 100, 80

Rezervoar velikih dimenzija za skupljanje padavinskih voda. 

ALUMINIJUMSKI ZATVARAČ ODVODNE CEVI 100

ALUMINIJUMSKI ZATVARAČ ODVODNE CEVI 100, 80/115

Element koji omogućuje spajanje odvodne cevi i odvodnog kanala podzemnih padavinskih voda.

ALUMINIJUMSKI ZATVARAČ ODVODNE CEVI

ALUMINIJUMSKI ZATVARAČ ODVODNE CEVI 100/150

Element koji omogućuje spajanje odvodne cevi i odvodnog kanala podzemnih padavinskih voda.

ALUMINIJUMSKA ODVODNA CEV NA STALKU S OTVOROM ZA ČIŠĆENJE CEVI

ALUMINIJUMSKA ODVODNA CEV NA STALKU S OTVOROM ZA ČIŠĆENJE CEVI 100, 80

Pojačan element od 1 metra otporan na mehanička delovanja koji se može položiti na razini pločnika, ima otvor za čišćenje cevi.

ALUMINIJUMSKA KORPA ZA KROŠNJU

ALUMINIJUMSKA KORPA ZA KROŠNJU 100, 80

Dopunski pribor koji sprečava zatvaranje spojnog otvora odvodne cevi i oluka lišćem.

ALUMINIJUMSKI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV

ALUMINIJUMSKI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV 100, 80

Element za pouzdano pričvršćivanje odvodne cevi za zid.

ALUMINIJUMSKI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV

ALUMINIJUMSKI PRIHVAT ZA ODVODNU CEV 100, 80

UNIVERZALNI SISTEMSKI ELEMENTI ZA ALUMINIJUMSKI SISTEM OLUKA POLUKRUŽNOG PRESEKA

UNIVERZALNI SISTEMSKI ELEMENTI ZA ALUMINIJUMSKI SISTEM OLUKA POLUKRUŽNOG PRESEKA
 • Aluminijumska ploča 0,7 mm; 1 x 2 m
 • Aluminijumska valjkasta ploča 0,7 mm; 1 x 33 m
 • Folija za odvod padavinskih voda 175 mm x 30 m
 • Aluminijumska nit
 • Držač aluminijumskog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S80-120
 • Držač aluminijumskog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S120-160
 • Držač aluminijumskog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S160-200
 • Držač aluminijskog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S200-240
 • Držač aluminijumskog prihvata odvodne cevi za toplotnu izolaciju S200-320
 • Prečka s navojem 140 mm
 • Prečka s navojem 200 mm
 • Prečka s navojem 250 mm
 • Prečka s navojem 300 mm
 • Čelična tipla za vijke 140
 • Čelična tipla za vijke 200
 • Čelična tipla za vijke 250
 • Čelična tipla za vijke300
 • Termo stop
 • Završna kapa za prihvate odvodne cijevi
 • Silikonsko ljepilo
 • Boja za popravke