Snjegobrani

Snegobrani

Sneg koji padne s krova predstavlja veliku opasnost za učesnike u prometu i motorna vozila, a može oštetiti i pojedine delove krova npr. oluk. Zato je bitno da se klizanje i padanje snežne mase spreči.

Najbolje je zadržati sneg po čitavoj površini krova, naime ako do otapanja dolazi na krovu tada nema opasnosti od klizanja. CREATON je razvio metalni sistem za prihvat snega, a njegove je elemente potrebno razmestiti po čitavoj krovnoj ploči skladno potrebama, normama i pravilima.

Ako se radi o ekstremnim uslovima moguće je kombinovati dopunsko rešenje montažom rešetki za prihvat snega ili eventualno čak i drvene grede na liniji krova iznad strehe. Ti elementi pričvršćuju se na aluminijumske osnovne elemente koji su istog oblika kao i crep, a potom se na njih vijcima pričvršćuju pojedini držači. 

Osnovni element za prihvat snega izrađen je od livenog aluminijuma i spada u najvišu kategoriju kvaliteta. U pogledu sigurnosti i veka trajanja to je jedinstveni proizvod u segmentu asortimana CREATON proizvoda sigurnosti na krovu. 

Dopunski pribor za zaštitu od krovne lavine originalni su CREATON proizvodi. Kod njegove izrade uzimaju se u obzir specifičnosti sustava. 

 

KROVNA OPREMA ZA SNEGOBRANE

 

GLINENI CREPOVI

TAČKASTI SNEGOBRANI

TAČKASTI SNEGOBRANI

Metalni snegobran u boji crepa pouzdan je element za površinski prihvat snega. Snjegobrane je potrebno razmestiti ravnomerno po čitavom krovu, uzimajući u obzir mesto, klimatsku zonu i nadmorsku visinu. Uzorak po kojem se oni razmeštaju trebaju odrediti projektanti. Za razne tipove crepova izrađeni su različito oblikovani snegobrani.

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Aluminijumski liveni crep, velike čvrstoće, koji služi za sigurno pričvršćivanje raznih krovnih pomagala pa tako i onih za prihvat snjega, savršeno se uklapa u krov sa oblikom i bojom.

DRŽAČ REŠETKE SNEGOBRANA

DRŽAČ REŠETKE SNEGOBRANA

Metalni držač rešetke snegobrana, pouzdano je rešenje na strehi krova za sve vrste i oblike crepova. Držač rešetke snegobrana se pričvršćuje na osnovni element sa odgovarajućim vijcima. Određivanje količine aluminijumskih elemenata i držača rešetki je projektantski i krovopokrivački zadatak.

USKO GAZIŠTE ALUMINIJUMSKI ELEMENT

USKO GAZIŠTE ALUMINIJUMSKI ELEMENT 

Metalna rešetka za prihvat snega koja je iste boje kao i crep služi sigurnom zadržavanju snega na krovu. Njezina primena povećava sigurnost prihvata snega.

Uklapa se u držač rešetke snegobrana. Jedna rešetka je duga 3 m.

SET ZA SPAJANJE REŠETKE SNEGOBRANA

SET ZA SPAJANJE REŠETKE SNEGOBRANA

Metalni element za uzdužno spajanje rešetki. Pomoću njega mogu se oblikovati dugačke neprekidne linije snegobrana. Isporučuje se u paru.

ALUMINIJUMSKI DRŽAČ DRVENE OBLICE SNEGOBRANA

ALUMINIJUMSKI DRŽAČ DRVENE OBLICE SNEGOBRANA

Specijalno  za prihvat snega poznato iz alpskih zemalja. Aluminijumski držač takve grede iste boje kao i crep služi za pričvršćivanje greda na aluminijumski držač pomoću vijaka. Ima promer od 14 cm. Potrebna količina je 1,25 kom/m.

UNIVERZALNI SISTEM ZA PRIHVAT SNEGA

CREATON sistem za prihvat snega od bojenog čelika sigurno je rešenje koje nudi povoljan odnos cene i vrednosti u području zaštite od krovne lavine.

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

Držač rešetke snegobrana kompletna je jedinica koja uključuje: jedan držač, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 140 mm za pričvršćivanje s torx uvalom. Po jednom držaču potreban je jedan ventilacioni crep. Razmak između držača ne sme biti veći od 90 cm.

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Držač rešetke snegobrana kompletna je jedinica koja uključuje: jedan držač, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 140 mm za pričvršćivanje s torx uvalom. Razmak između držača ne sme biti veći od 90 cm.

REŠETKA SNEGOBRAN

REŠETKA SNEGOBRAN

Metalna rešetka za prihvat snega koja je iste boje kao i crep služi sigurnom zadržavanju snega na krovu. Njezina primena povećava sigurnost prihvata snega.

SET ZA SPAJANJE REŠETKI SNEGOBRANA

SET ZA SPAJANJE REŠETKI SNEGOBRANA

Metalni element za uzdužno spajanje rešetki. Pomoću njega mogu se oblikovati dugačke neprekidne linije snegobrana. Isporučuje se u paru.