POKRIVANJE SLJEMENA I GREBENA SA SLJEMENJACIMA

POKRIVANJE SLEMENA I GREBENA SA SLEMENJACIMA

Pozitivne linije koje nastaju spajanjem dveju krovnih ploča nazivamo slemenom i grebenom. Sleme je horizontalna linija a greben je sleme u nagibu ( koso sleme). Najčešće se pokrivaju slemenjacima. Za različite crepove izrađeni su i odgovarajući slemenjaci.

Početak i završetak slemena zatvaramo sa slemenim pločama, a za početak grebena koristi se početni slemenjak. Točka gdje se spajaju dva grebena i jedno sleme pokrivamo sa posebnim elementom koji zovemo trostrana slemeno grebena kapa.

Slemenjaci se pričvršćuju metalnim kopčama koje su deo sigurnosnog sistema.

Krovna oprema za pokrivanje slemena i grebena je posebno razvijana i spada u izvornu CREATON liniju proizvoda.

 

KROVNA OPREMA ZA POKRIVANJE SLEMENA I GREBENA 

 

PREŠANI GLINENI CRIJEP

SLEMENJAK

SLEMENJAK

Sljemenjak je glineni element namijenjen pokrivanju sljemena i grebena krova. Izrađen je u nekoliko oblika i vrsta prilagođen vrsti i obliku crijepa. Za njihovo sigurno pričvršćivanje koriste se kopče koje se mogu dobiti u odgovarajućim bojama.

CREP POLOVINA

CREP POLOVINA

Koristi se kao prvi slemenjak na grebenu. Pomoću njega ostvarujemo estetski i tehnički sigurno pokrivanje koje ujedno sprečava ulazak ptica i većih insekata ispod slemenjaka. Pričvršćuje se pomoću zvonastih vijaka. Može se naručiti sa ravnim, školjkastim ili zaobljenim početkom.

ZAVRŠNA SLEMENA PLOČICA

ZAVRŠNA SLEMENA PLOČICA

Proizvod za estetsko i sigurno zatvaranje završetaka slemena. Sprečava mogućnost da jaki vetrovi uđu ispod slemenjaka i podignu ih.

FUNKCIONALNA ZAVRŠNA SLEMENA PLOČICA

FUNKCIONALNA ZAVRŠNA SLEMENA PLOČICA

Proizvod za estetsko i pouzdano zatvaranje slemenjaka. Moguća je primjena s obje strane slemenjaka bez rezanja.

TROSTRANA SLEMENO GREBENA KAPA

TROSTRANA SLEMENO GREBENA KAPA

Proizvod je namijenjen pokrivanju spoja slemena i dva grebena u jednoj tački. Dostupno je za sve vrste i oblike slemenjaka.

SLEMENO GREBENA TRAKA

SLEMENO GREBENA TRAKA

Koristi se kao zaptivač ispod slemenjaka na slemenu i grebenu krova. Sprečava ulazak kiše nošene jakim vetrom ispod slemenjaka. Istovremeno paropropusna membrana po sredini trake osigurava optimalnu ventilaciju i izlaz vrućeg i vlažnog vazduha. Raspoloživa je u više boja i u trakama od 5 metara.

FIRSTFIX SET ZA PRIČVRŠĆIVANJE SLEMENJAKA (SAMO ZA SLEME KROVA)

FIRSTFIX SET ZA PRIČVRŠĆIVANJE SLEMENJAKA (SAMO ZA SLEME KROVA)

Ovo je CREATON specijalni sistem za pričvršćivanje slemenjaka. Sastoji se od kopče i žice. Osigurava izvanredno pričvršćivanje bez slemeno grebene letve bez nosača slemeno grebene letve i bez slemeno grebene trake. Za ovaj sistem neophodno je korištenje podslemenog ventilacionog crepa. Žica se hvata za zadnju letvu, potom se provlači kroz kopču i slemenjak i na kraju se fiksira savijanjem kroz posebno izrađeni otvor na kopči. Žica se naizmenično hvata za levu i desnu stranu krova.

DRŽAČ SLEMENO GREBENE LETVE

DRŽAČ SLEMENO GREBENE LETVE 

Držač koji nosi slemeno grebenu letvu koja služi za pričvršćivanje slemenjaka sa odgovarajućim kopčama.

VUČENI GLINENI CRIJEP

SLEMENJAK

SLEMENJAK

Slemenjak je glineni element namenjen pokrivanju slemena i grebena krova. Izrađen je u nekoliko oblika i vrsta prilagođen vrsti i obliku crepa. Za njihovo sigurno pričvršćivanje koriste se kopče koje se mogu dobiti u odgovarajućim bojama.

POČETNI SLEMENJAK

POČETNI SLEMENJAK

Koristi se kao prvi slemenjak na grebenu. Pomoću njega ostvarujemo estetski i tehnički sigurno pokrivanje koje ujedno sprečava ulazak ptica i većih insekata ispod slemenjaka. Pričvršćuje se pomoću zvonastih vijaka. Dostupan je sa ravnim početkom.

ZAVRŠNA SLEMENA PLOČICA

ZAVRŠNA SLEMENA PLOČICA

Proizvod za estetsko i sigurno zatvaranje završetaka slemena. Sprečava mogućnost da jaki vetrovi uđu ispod slemenjaka i podignu ih.

CREP ZA KROVNE UVALE

CREP ZA KROVNE UVALE

Specijalni crep koji se koristi kod pokrivanja krovnih uvala izrađenim od crepa.

KONVEKSNI I KONKAVNI CREPOVI

KONVEKSNI I KONKAVNI CREPOVI

Specijalni osnovni crep koji je po dužini konveksno ili konkavno savijen. Izrađuju se samo po narudžbi.

TROSTRANA SLEMENO GREBENA KAPA

TROSTRANA SLEMENO GREBENA KAPA

Proizvod je namenjen pokrivanju spoja slemena i dva grebena u jednoj tački. Dostupno je za sve vrste i oblike slemenjaka.

SLEMENO GREBENA TRAKA

SLEMENO GREBENA TRAKA

Koristi se kao zaptivka ispod slemenjaka na slemenu i grebenu krova. Sprečava ulazak kiše nošene jakim vetrom ispod slemenjaka. Istovremeno paropropusna membrana po sredini trake osigurava optimalnu ventilaciju i izlaz vrućeg i vlažnog vazduha. Raspoloživa je u više boja u trakama dužine 5 metara i širine 220 mm.

DRŽAČ SLEMENO GREBENE LETVE

DRŽAČ SLEMENO GREBENE LETVE

Držač koji nosi slemeno grebenu letvu koja služi za pričvršćivanje slemenjaka sa odgovarajućim kopčama.