Kosi krov

Kosi krov

Dvostrešni krov je osnovni oblik kosog krova. Pored toga što je kosi krov estetski jako lep vrlo je bitno da jedan krov sigurno rešava i sve druge zadatke kojima je izložen svakodnevno. Tu spadaju kompletna zaštita zgrade i krovne konstrukcije od jakih nevremena, zaštita od sunca, zaštita od krovne lavine i dr.

Crep i krovna oprema rezultat su originalnih inovacija iz Creatona.

Zabatni ili ivični delovi krova pokriveni sa limenim opšivkama su skupi i zahtevaju naknadno i trajno održavanje. Zadatak im je i zaštita drvene krovne konstrukcije na ivicama krova. Ključni element za rešenje ovih detalja su ivični (završni) crepovi za desni i levi završetak krova.

 

DODATNA KROVNA OPREMA

 

PRESOVANI GLINENI CREP

VUČENI GLINENI CREP

IVIČNI CREP

IVIČNI CREP

Korištenjem ivičnog crepa ostvarujemo estetski lepo a tehnički trajno i postojano rešenje zabata krova. Dostupno je za levu i desnu stranu krova.

CREP S DVOSTRUKIM VALOM

CREP S DVOSTRUKIM VALOM

To je crep sa dva pokrivna dela gdje leva i desna strana izgledaju jednako. Koristi se za pokrivanje leve strane krova kada se za završetak koristi limena opšivka. Estetski i tehnički izuzetno dobro rešenje za lepotu krova i sigurnu odvodnju vode bez vidljivih falceva na crepu.

IVIČNI CREP

IVIČNI CREP

Korištenjem ivičnog crepa ostvarujete estetski lepo a tehnički trajno i postojano rešenje zabata krova.  
Pokrivanje ivice krova kod biber crepa radi se sa 3/4  i 5/4 ivičnim crepom za dvostruko pokrivanje. Kod krunskog pokrivanja biber crepom za završetak ivice krova koristi se 1/2 ivični crep.

Pokrivanje ivice krova kod crepa falcovani biber radi se sa klasičnim ivičnim crepom a za postizanje pomaka pokrivanja na pola crepa koristi se polovina crepa.

Pokrivanje ivice krova kod crepa falcovani biber radi se sa klasičnim ivičnim crepom a za postizanje pomaka pokrivanja na pola crepa koristi se polovina crepa.