Jednostrešni krov

Hodanje po krovu

U nekim je situacijama nužno da se dimnjacima, krovnim prozorima i drugim detaljima na krovu može prići sa vanjske strane. Neposredno hodanje po crepu nije sigurno, stoga je CREATON razvio ispitani sistem za hodanje po krovu.

Svaki element navedenog sistema izrađuje se od livenog aluminijuma velike čvrstoće. Boja površine usklađena je sa bojom crepa. CREATON sistem za hodanje po krovu od livenog aluminijuma predstavlja najvišu kategoriju kvaliteta. Na tržištu proizvoda za sigurno hodanje po krovu nije moguće pronaći proizvod takvog kvaliteta i tako dugog veka trajanja.

Osnovna aluminijumska ploča koja je istog oblika kao i crep, pričvršćuje se vijcima za drvenu konstrukciju a pojedini elementi, kratka i dugačka rešetka  ili stepenica, međusobno se spajaju se vijčanim spojem.

Svaki element za hodanje po krovu originalni je CREATON proizvod te je optimiziran za sustav.

 

KROVNA OPREMA ZA HODANJA PO KROVU

 

PRESOVANI GLINENI CREP

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Aluminijumski crep svojim oblikom i bojom idealno se uklapa u sliku krova. Na njega se pričvršćuju krovne stepenice.

KRATKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

KRATKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

Aluminijumska, livena rešetka dim. 46x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijumska osnovna elementa.

DUGAČKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

DUGAČKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

Aluminijumska, livena rešetka dim. 80x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijumska osnovna elementa.

USKO GAZIŠTE ALUMINIJUMSKI ELEMENT

USKO GAZIŠTE ALUMINIJUMSKI ELEMENT 

Aluminijumski odlivak usklađene boje za hodanja po krovu. Na krov se postavlja u skladu sa dužinom koraka. Za postavljanje je potreban jedan osnovni aluminijumski element.

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Metalni pribor za spajanje kratkih i dugih rešetki za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.

UNIVERZALNI SISTEM REŠETKI ZA HODANJE

CREATON čelični sistemi za hodanje po krovu. Pouzdano je rešenje visokog kvaliteta.

REŠETKA ZA HODANJE SA VENTILACIONIM CREPOM

Rešetke su dužine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx uvalom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Uz svaki nosač dolazi jedan ventilacioni crep. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

Rešetke su dužine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx uvalom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Držač rešetke se montira između crepova tako da ventilacioni crep nije potreban. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Metalna spojnica za uzdužno spajanje kratkih odnosno dugih rešetaka za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.

VUČENI GLINENI CREP

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

ALUMINIJUMSKI OSNOVNI ELEMENT

Aluminijumski crep svojim oblikom i bojom idealno se uklapa u sliku krova. Na njega se pričvršćuju krovne stepenice.

KRATKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

KRATKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

Aluminijumska, livena rešetka dim. 46x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijumska osnovna elementa.

DUGAČKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

DUGAČKA ALUMINIJUMSKA REŠETKA ZA HODANJE

Aluminijumska, livena rešetka dim. 80x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijumska osnovna elementa.

USKO GAZIŠTE ALUMINIJUMSKI ELEMENT

USKO GAZIŠTE ALUMINIJUMSKI ELEMENT

Aluminijumski odlivak usklađene boje za hodanja po krovu. Na krov se postavlja u skladu sa dužinom koraka. Za postavljanje je potreban jedan osnovni aluminijumski element.

Set za spajanje rešetaka za hodanje

Set za spajanje rešetaka za hodanje

Metalni pribor za spajanje kratkih i dugih rešetki za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.

UNIVERZALNI SISTEM REŠETKI ZA HODANJE

CREATON čelični sistemi za hodanje po krovu. Pouzdano je rešenje visokog kvaliteta.

REŠETKA ZA HODANJE SA VENTILACIONIM CREPOM

Rešetke su dužine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx uvalom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Uz svaki nosač dolazi jedan ventilacioni crep. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

REŠETKA ZA HODANJE BEZ VENTILACIONOG CREPA

Rešetke su dužine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx uvalom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Držač rešetke se montira između crepova tako da ventilacioni crep nije potreban. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

Set za spajanje rešetki za hodanje

Set za spajanje rešetki za hodanje

Metalna spojnica za uzdužno spajanje kratkih odnosno dugih rešetaka za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.