POKRIVANJE SLJEMENA I GREBENA SA SLJEMENJACIMA

Ventilisanje

S građevinsko-fizikalnog aspekta, provetravanje vazdušnog prostora ispod pokrivača je jako bitno. Tokom leta temperatura vazduha ispod pokrivača može dostići i do 70-80 C°. Odvod tog vrućeg i vlažnog  vazduha jako je bitan jer će u protivnom toplotno opterećenje unutašnjeg prostora znatno porasti. U zimskim prilikama kod otparivanja zgrade može doći do nakupljanja toplog vazduha zasićenog vodenom parom, što za posledicu ima nastajanje kondenzovane vode i probleme u zaštiti drvene građe. 

CREATON sistemi ventilisanja osiguravaju efikasnu ventilaciju vazdušnih prostora. Pored tačkastih ventilacionih mesta postoje i cela linijska rešenja ventilisanja po slemenu i grebenu krova. 

Sva oprema koja se koristi u ventilacionim sistemima rezultat je originalnih CREATON inovacija i rešenja. 

 

KROVNA OPREMA ZA VENTILISANJE

 

PRESOVANI GLINENI CREP

VENTILACIONI CREP

VENTILACIONI CREP

Ventilaconi crep je tkzv. tačkasto ventilisanje. Koristi se za izlaz ili usis vazduha u zavisnosti od o mesta ugradnje. Ventilacioni crep se ugrađuje u delu slemena krova ili grebena, iznad i ispod krovnih prozora ili nekih drugih krovnih prodora. Određivanje potrebne količine ventilacionih crepova zahteva poseban proračun, ali uopšteno minimalni broj ventilacionih crepova na jednom krovu je po jedan ventilacioni crep u polju između rogova. Kod crepa Balance površina ventilacionog preseka izlaza vazduha iznosi 37,5 cm².

PODSLEMENI VENTILACONI CREP

PODSLEMENI VENTILACONI CREP

Optimalno rešenje za provetravanje vazdušnog prostora ispod crepa je na najvišoj liniji krova, ventilisanje po liniji slemena To je najprikladnije izvesti pomoću podslemenog ventilacionog crepa. Podslemeni ventilaconi crep radi svoje specijalne konstrukcije osigurava zaštitu od padavina, dok putem svog padavina pomaknutih lamela osigurava visoko efikasno ventilisanje. Ovdje nije potrebna slemeno grebena letva te je moguće upotrebljavati specijalni CREATON sistem FIRSTFIX za pričvršćivanje slemenjaka.

Izrađuju se kao desni i levi ivični podslemeni ventilacioni crepovi kao crep polovina i crepovi sa dvostrukim valom. 

VUČENI GLINENI CREP

VENTILACIONI CREP

VENTILACIONI CREP 

Ventilacioni crep je tkzv. tačkasto ventilisanje. Koristi se za izlaz ili usis vazduha u zavisnosti od o mesta ugradnje. Ventilacioni crep se ugrađuje u delu slemena krova ili grebena, iznad i ispod krovnih prozora ili nekih drugih krovnih prodora. Određivanje potrebne količine ventilacionih crepova zahteva poseban proračun, ali uopšteno minimalni broj ventilacionih crepova na jednom krovu je po jedan ventilacioni crep u polju između rogova. Kod crepa Biber površina ventilacionog preseka izlaza vazduha iznosi 25 cm².

Kod Bibera i Falcovanog bibera izrađuje se falcovani crep istih dimenzija kao i osnovni crep. Površina ventilacijskog preseka izlaza vazduha iznosi 10 cm² po komadu.

Kod Biber crepa ventilacioni crep od 10 cm² površine poprečnog preseka može se upotrebiti samo kao celi red jer ima različitu debljinu od osnovnog crepa.

PODSLEMENI VENTILACONI CREP

PODSLEMENI VENTILACONI CREP

Optimalno rešenje za provetravanje vazdušog prostora ispod crepa je na najvišoj liniji krova, ventilisanje po liniji slemena. To je najprikladnije izvesti pomoću podslemenog ventilacionog crepa. Kod dvostrukog pokrivanja sa Biber crepom u cilju jedinstvene slike izgleda krova optimalno rešenje je koristiti podslemeni ventilacioni crep sa površinom poprečnog preseka od 10 cm².