BALANCE

Usklađen oblik i ekonomičnost.

  • Velika ekonomičnost zahvaljujući XXL formatu
  • Izraženo preklapanje sa velikim podešavanjem gabarita
  • Tri stabilna ovesna nosa obezbeđuju lakše postavljanje
  • Potporna rebra poboljšavaju statiku i odvod eventualne kondenzovane vode
  • „Tehnikom lavirint“ sa pet posebno oblikovanih i dodatno naglašenih bočnih rebara sprečava se prodor kišnice, čak i pri jakom vetru.
prirodno crvena
prirodno crvena
NUANCE crvena engobirana
NUANCE crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE vinsko crvena engobirana
NUANCE vinsko crvena engobirana
NUANCE tamno braon engobirana
NUANCE tamno braon engobirana
NUANCE boje škriljca engobirana
NUANCE boje škriljca engobirana
NUANCE crno engobirano
NUANCE crno engobirano
NUANCE crna mat engobirana
NUANCE crna mat engobirana

Tehnički podaci

Dimenzije (pribl.)323 x 502 mm
Min. pokrivna širina pribl.274 mm
Pros. pokrivna širina pribl.275 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)277 mm
Min. letvanje (pribl.)406 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.419 mm
Maks. letvanje (pribl.)431 mm
Min. potreban crep (pribl.)8.4 kom./m²
Prosečno potreban crep (pribl.)8.7 kom./m²
Cigle, maks. pribl.9 kom./m²
Jedinična težina (pribl.)4.9 kg/komad
Težina po m² (pribl.)42.4 kg/m²
Težina po paleti (pribl.)960 kg
Komada po mini pakovanju4 komad
Kom. po paleti192 komad

Aplikacije

Dodatne mjere prema specifikacijama proizvođača CREATON
16 °Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača
≥ 16 °Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra
≥ 14 °Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO longlife ND extra
≥ 14 °Installation of a trussing sheet/glued sub-roof with nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra
≥ 12 °Installation as a rainproof sub-roof, possible CREATON products: DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra
≥ 10 °Installation as a watertight sub-roof, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra
- Installation as a watertight sub-roof welded in a 7° special solution, please observe separate installation guidelines, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra

Technical informations

  • Prikazani tehnički crtež je samo primer.
  • Prema smernicama Centralnog udruženja nemačke krovopokrivačke delatnosti (ZVDH) za ivične crepove, rastojanje između unutrašnje ivice ivičnog nosa i spoljašnje ivice i spoljašnje ivice zabatnog zida ili obloge mora biti najmanje 1 cm.
  • Aktuelni nacionalni pravilnici i standardi važe za izvođenje krovopokrivanja. Oni se razlikuju od zemlje do zemlje (npr. ZVDH pravila, austrijski standardi) i moraju se uzeti u obzir pri obavljanju radova. Prema informacijama proizvođača, specifične CREATON informacije o izvođenju potkonstrukcija takođe su primenljive i komplementarne sa ovim. Možete ih naći u našem Planeru krova ili na www.creaton.de / www.creaton.at.
  • Uzmite u obzir uzorak pisma za standardne CREATON nagibe krova.

LAF-/FLA vrednosti

LAF-/FLA vrednosti u mm sa falcom za 30x50 letve
potreban grebeni crep (pribl.)DN10°15°20°25°30°35°40°45°50°55°60°
PF 2.5 pak/mLAF9590908080807575757575
PF 2.5 pak/mFLA9595908070605045302520
LAF-/FLA vrednosti u mm sa falcom za 40x60 letve
potreban grebeni crep (pribl.)DN10°15°20°25°30°35°40°45°50°55°60°
PF 2.5 pak/mLAF9590907575757065606060
PF 2.5 pak/mFLA1051051009080706055403530
LAF-/FLA vrednosti u mm sa falcom za 50x50 letve
potreban grebeni crep (pribl.)DN10°15°20°25°30°35°40°45°50°55°60°
PF 2.5 pak/mLAF9085857070656055505045
PF 2.5 pak/mFLA11511511010090857570605560

Preuzimanja